БИДНИЙ ТУХАЙ

АЛСЫН ХАРАА

Чанартай метал нунтгаар дэлхийд өрсөлдөнө.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Олон улсын стандартад нийцсэн, байгальд орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлээр тогтвортой өсөлт, хөгжлийг бий болгоно.

Компани танилцуулга

Талын Метал Нунтаг ХХК нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдсан. Европын дэвшилтэт технологид суурилсан метал нунтгийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Компани нь 2019 онд Уул уурхайн яамнаас Төмөрлөг боловсруулах тусгай зөвшөөрөл авсан. 2020 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээгээ батлуулж Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Талын Метал Нунтаг ХХК-ийн үйлдвэр ашиглалтад орсноор, Монголдоо цоо шинэ металлургийн байгууламж бий болж, дотоодын метал боловсруулалтын түвшин нэг шат дээшилнэ. Улмаар тус үйлдвэр нь Ази төдийгүй дэлхийн нунтгийн металлургийн салбарт хүчтэй тоглогч болох юм.

Үнэт зүйл

Аюулгүй үйлдвэрлэл

Хөдөлмөрийн аюул байдал, эрүүл ахуйн соёлоор үлгэрлэнэ

Нийгмийн хариуцлага

Монгол улсын хөгжил, дэвшилд биет болон биет бус бодит хэлбэрээр хувь нэмэр оруулна

Инновац

Тогтмол судалгаа, хөгжүүлэлтээр бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлнэ

Хамт олон

Чадварлаг, урам зоригтой хүний нөөцийг бүрдүүлнэ

Төгөлдөршил

Дэвшилтэт технологиор худалдан авагчдадаа чанар, үнэ цэнэ түгээнэ

Зорилт

Үйлдвэржилтийн шинэ боломжуудыг нээнэ

Автомашины эд анги, тоног төхөөрөмж, электрон хэрэгслийн “ухаалаг” үйлдвэрлэл хөгжих боломж бүрэлдэнэ.

Хаягдалгүй үйлдвэрлэл бий болно

Үйлдвэрлэлийн технологийн усны 90%-ийг цэвэршүүлж, дахин ашиглана. Хайлуулах процессоос ялгарах хатуу хаягдал маш бага буюу 1%.

Байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлнэ

Дотоодод бий болж буй зэсийн хаягдлыг (дахин боловсруулж, байгаль орчинд хаягдаж буй хаягдлыг бууруулна.

Татварын орлого нэмэгдэнэ

Төсөл нь одоогоор 782 сая төгрөгийг татвар, хураамж улсын төсөвт төвлөрүүлээд байна. Үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш жил бүр 745 сая төгрөгийг ААНОАТ, 120 сая төгрөгийг НДШ хэлбэрээр төлнө.

Оролцогч талууд

“Талын Метал Нунтаг” үйлдвэрийн төсөлд олон улсын нэр хүнд бүхий компани, санхүүгийн байгууллагууд хамтран оролцож байна.

Европын Холбооны зэс нунтгийн 30 гаруй хувийг үйлдвэрлэгч Германы “GGP Metalpowder Ag”, Британийн “Grace Metal Powder Ltd” компаниуд нь үйлдвэрийн зураг төсөл, ТЭЗҮ, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, борлуулалт, маркетингийн чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

Тогтвортой хөгжлийн чиг хандлага бүхий Монголын олон төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлж буй Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк (“International Investment Bank”) нь төслийн шаардлагатай санхүүжилтийн тодорхой хувийг зээлээр санхүүжүүлж байна.

Түүхий эдийн хангамж

Менежмент, хөрөнгө оруулалт

Технологийн шийдэл

Тоног төхөөрөмж

Зээл