Металл нунтаг, инновацад суурилсан үйлдвэрлэл, судалгаа хөгжүүлэлтийн төв байна.

Хүний нөөцийн баримталдаг бодлого:

Монгол Улсын метал нунтаг үйлдвэрлэгч анхдагч технологийг эзэмшиж, хамгийн сайн хамт олны нэгэн хэсэг болох

Компанийн өсөлт, хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн ажиллагсдын карьер хөгжлийг дэмжих

Тогтвор суурьшилтай, ажилдаа сэтгэл хангалуун хамт олныг бүрдүүлэх

Өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын системийг хэрэгжүүлэх

Нээлттэй ажлын байр:

Одоогоор нээлттэй ажлын байрны зар байхгүй байна.

Дэлхийн нунтаг металлын зах зээлд бүтээгдэхүүний чанараар өрсөлдөнө.